stat4u

Ekomuzeum Izerska Wieś - Jizerska Ves

Nasze WARSZTATY

Przyroda / Příroda

GOPR/Horská služba

FACEBOOK

Facebook - strona polska

 

Facebook - strona czeska

Tabela km

Statystyka

stat4u

Oferta

Dům J.J.V. Scheybalových

Společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

 

Společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. se zabývá třemi základními okruhy činností: cestovním ruchem, kulturou a ekologií, tyto činnosti jsou zajišťovány třemi částečně samostatnými subjekty, které spolu úzce spolupracují.

Otevírací doba:

po – pá 9.00 - 17.00 h

so 10.00 - 13.00 h

ne 10.00 – 13.00 h  v letních měsících - červenec a srpen

ve státní svátky je zavřeno

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Bývalá fara čp. 1 v Kostelní ulici v Jablonci nad Nisou představuje společně s kostelem sv. Anny nejstarší a nejvýznamnější stavební historickou památku města a neopominutelnou dominantu v původním centru obce. Po celkové rekonstrukci (2012) v domě sídlí Turistické informační centrum, Památník Jany a Josefa V. Scheybalových a Městská galerie MY

Otevírací doba Domu JJVS:

po - pá 9.00 - 17.00 h

so 10.00 - 13.00 h

ne 10.00 – 13.00 h/v letních měsících - červenec a srpen

Turistické informační centrum

TIC v Jablonci n. N. nabízí návštěvníkům i místním občanům služby a kompletní turistické informace o městě a oblasti Jizerských hor. Vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město a region na výstavách, udržuje a rozvíjí webové stránky společnosti, podílí se na tvorbě nových turistických produktů např. zpřístupnění dalších technických či sakrálních památek.

Památník Jany a Josefa V. Scheybalových

Nová expozice památníku byla zpřístupněna v r. 2013, je věnovaná životu a dílu místních významných národopisců Janě a Josefu V: Scheybalovým. Její jednotlivé části jsou rozčleněny tak, aby vystihovaly prostředí a dobu, ve které oba žili a tvořili.

Podkrovní prostor bývalé fary v Kostelní ulici nás nyní provede stylizovaným vybavením interiéru bývalé fary a pracovním prostředím manželů Scheybalových.

Na malém prostoru vedle sebe uvidíte měšťanský i lidový nábytek, imitaci půdního archivu, ateliér s pracovnou. Část expozice ukazuje i jejich významnou činnost v oblasti památkové péče s pracovními skicáři a poznámkami. Největší prostor je věnovaný knihovně, která byla nedílnou součástí každého pracovního i obytného prostoru. Dále je zde prostor věnovaný tvořivé práci rodičů J. V. Scheybala. V nové části expozice představujeme první zástupce rodinných sbírek, které zde byly původně uloženy a nyní je uchovává a spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově. Vybrány byly kramářské tisky, tarokové karty, porcelán, keramika a sklo. Celou expozici provázejí kresby J. V. Scheybala. Jedná se o kresby lidové architektury, jednotlivých stavebních detailů a krajinomalby převážně z našeho regionu.

Otevírací doba Památníku:

po - pá 9.00 - 12. 00 a 13.00 - 17.00 h

so 10.00 - 13.00 h

ne 10.00 – 13.00 h/v letních měsících - červenec a srpen

Městská galerie MY

Stálá výstavní síň s celoročním provozem, která pořádá výstavy výtvarného umění, regionální kulturní historie a místopisu.

Doplňkovou činností je drobný prodej uměleckých předmětů, katalogů a knih s regionální tématikou.
Poskytuje poradenství v oblasti cen obrazů a uměleckých předmětů.

 

Otevírací doba galerie:

po - zavřeno

út - pá 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h

so 10.00 - 13.00 h

Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny je nejstarší jabloneckou stavební památkou. Původně to byl jablonecký farní chrám pro věřící římskokatolického vyznání. Funkci farního kostela ztratil až během druhé světové války, po vybudování nového chrámu Nejsvětějšího srdce Ježíšova s novodobou farní budovou.

V roce 2004 byl po letech sporého využívání římskokatolickou církví bezplatně převeden městu. Rekonstrukce v rámci revitalizace historického centra města byla dokončena v roce 2006. Dnes slouží kostel jako výstavní síň a koncertní sál.

(Kostel sv. Anny byl od 1. dubna 2013 svěřen do programové péče Jabloneckého kulturního a informačního centra, o. p. s.)

V kostele otevřeno na vyžádání v turistickém informačním centru

Jablonecké kulturní a informační centrum provozuje také Centrum ekologické výchovy - poskytuje služby veřejnosti, dětem z mateřských škol, základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných aktivit a programů: výstav, besed, přednášek, vzdělávacích cyklů, soutěží, tvůrčích dílen, tematických výletů se snaží vzbudit zájem o přírodu a podává o ní informace zajímavou formou, vysvětluje a podporuje tradice venkovského života a vede děti k principům trvale udržitelného rozvoje.

Galeria