stat4u

Ekomuzeum Izerska Wieś - Jizerska Ves

Nasze WARSZTATY

Przyroda / Příroda

GOPR/Horská služba

FACEBOOK

Facebook - strona polska

 

Facebook - strona czeska

Tabela km

Statystyka

stat4u

Oferta

Agroturystyka Konik Polski

 

DOJAZD

Dojazd najwygodniej samochodem, rowerem lub konno. Można również dojechać pociągiem do Rębiszowa lub autobusem  do Przecznicy z Jeleniej Góry lub z Świeradowa Zdrój.

OFERTA

Agroturystyka Konik Polski leży na Pogórzu Izerskim w cichej spokojne okolicy nad górskim strumieniem. Wokoło gospodarstwa leżą łąki, na których pasą się konie i kozy.
Oferujemy ekologiczne warzywa, zioła (nagietek, mięta, szałwia) oraz nasiona. Prowadzimy ogród metodą biodynamiczną.
Pieczemy chleb żytni starą metodą, na zakwasie.
Posiadamy pszczoły i dwa ule.
Hodujemy kozy, z mleka robimy sery, żółty i biały. Pokazujemy produkcję serów.
W gospodarstwie zajmujemy się również hodowlą Konika Polskiego, prowadzimy wycieczki konne w siodle i na oklep. Nasza metoda polega na odczuwania podczas jazdy swojego ciała i czucia ruchu konia. W ofercie m.in. zajęcia z hipoterapii.

 

Czas wolny spędzamy nie tylko na wycieczkach krajoznawczych  po górach ale także jeździmy konno do przyjaciół i nawzajem się odwiedzamy. Koni używamy także do ciągnięcia drewna ze wzgórza, którym potem palimy w piecu.  Przy pomoc y siły konnej zgarniamy również śnieg ze ścieżek.

 

W dużej sali w naszym domu prowadzimy również warsztaty z Yogi , Qi-gong, tańca, oraz warsztaty w terenie: „kontakt z końmi”.

 

W dawnych czasach ludzie mieli o wiele bliższy kontakt ze zwierzętami. Uważamy, że jakość życia może być bogatsza - nie tylko dla dzieci - pozwalając sobie otworzyć się na inne istoty żywe.

 

Nasze gospodarstwo agroturystyczne jest otwarte przez cały rok dla ludzi zainteresowanych.

Zapraszamy do bezpłatnego oglądania zwierząt (koni i kóz). Ceny warsztatów będą ustalane indywidualnie w zależności od wielkości grupy i czasu trwania zajęć.

Posiadamy pokoje dla Gości. Ceny noclegów wahają się w zależności od terminu i długości pobytu od 35-55zł/osoba dorosła, dzieci do lat 3 bezpłatnie.

Posiłki dla gości na bazie własnych produktów.

 

 

 

oferta angielska

You can reach our place by car,  bike or horseback. You can also take a train to Rębiszów or a bus to Przecznica from Jelenia Gora or Świeradow Zdroj.
Agrotourism Konik Polski is situated on the foothills Izerskie in a quiet peaceful area over a mountain stream. Around the farm lying meadows with grazing horses and goats .
We offer organic vegetables , herbs ( calendula, peppermint, sage,... ) and seeds. We working the garden with biodynamic method .
We bake rye bread the old method , on sourdough .
We have two hives and bees .
We breed goats, milk them and make cheese, yellow and white. We show the production of cheese.
At the farm we are also breeding Polish Konik , we do horse riding in the saddle and bareback . Our method is based on body/self-awareness, which leads to the ability to feel the movement of the horse. The offer also includes hippotherapy.

We make trips to visit friends in the next villages or make sight-seeing tours to the mountains. Besides that we we use the horse-power for pulling wood for burning our ovens down from the hill or take away the snow from the path.

We organize body-mind-soul workshops in a large room in our house, e.g.  Yoga, Qi- gong, dance, and outdoor workshops in the field "contact with horses".

In former times, people had a much closer contact and connection with animals. We think, quality of life can be raised - not only for children - by allowing ourselves to open up for other species.
 
Our agroturism is open all year round for people who are interested .
 
We invite you to a free watching/ observing the animals - horses and goats.

Prices for workshops will be determined individually depending on group size and duration of the course .
6 We have rooms for guests. Accommodation prices vary depending on the date and length of stay, between 35-55zł/person, children under 3 free. The food supply for our guests is based on our own products.

Oferta niemiecka

Am bequemsten erreichen Sie unseren Hof mit Auto, Fahrrad oder zu Pferd. Sie können auch mit dem Zug nach Rębiszów fahren oder mit dem Bus direkt  nach Przecznica von Jelenia Gora oder Swieradow Zdroj.
Agrotourismus Konik Polski liegt Fuße des Isergebirges in einer ruhigen, friedlichen Gegend an einem Gebirgs-Bach. Auf den rund um den Bauernhof liegenden Wiesen grasen unsere Pferde und Ziegen.
Wir bieten Bio-Gemüse, Kräuter ( Ringelblume, Pfefferminze, Salbei,...) und Saatgut. Wir gärtnern nach der biologisch-dynamischen Methode.
Roggenbrot backen wir nach die alte Rezeptur auf Sauerteig-Basis .
Wir haben zwei Bienenstöcke und Bienen.
Wir halten Ziegen, melken sie und verarbeiten die Milch zu Schnittkäse oder weißem Frischkäse. Gerne demonstrieren wir die Herstellung von Käse.
Auf dem Hof züchten wir polnische Koniks. Wir reiten mit und ohne Sattel. Unsere Methode basiert auf der eigenen Körper-Wahrnehmung des Reiters, die ihn befähigt, die Bewegung des Pferdes wahrzunehmen.

Das Angebot beinhaltet auch Hippotherapie.

Wir machen Ausflüge zu Pferd, um Freunde in den umliegenden Dörfern zu besuchen, oder Sightseeing -Touren in die Berge. Außerdem benutzen wir die PferdeStärken, um Brennholz für unsere Öfen vomBerg herunter zu ziehen und räumen im Winter die Wege mit dem Pferde-Pflug.

In früheren Zeiten hatten Menschen einen viel engeren Kontakt/Verbindung zu Tieren. Wir denken, die Lebensqualität der meisten Menschen - nicht nur bei Kindern -  kann verbessert werden, wenn wir uns erlauben, uns für andere Lebewesen zu öffnen.

Wir führen Körper-Geist-Seele-Workshops durch im großen Saal  in unserem Haus, u.a. Yoga, Qi-Gong, Tanz, und draußen Workshops im Bereich "Kontakt mit Pferden".

 

Unser Bauernhof ist ganzjährig geöffnet für interessierte Menschen.
Wir laden Sie ein zur unentgeldlichen Beobachtung der Tiere - Pferde und Ziegen.

Preise für Workshops werden individuell je nach Gruppengröße und Dauer des Kurses bestimmt.
Wir bieten Zimmer für Gäste. Die Unterkunftspreise variieren je nach dem Zeitpunkt und Dauer des Aufenthalts von 35-55zł/Person, Kinder unter 3 Jahren frei. Die Verpflegung erfolgt z.T. mit Nahrungsmitteln aus der eigenen Herstellung.

Galeria