stat4u

Ekomuzeum Izerska Wieś - Jizerska Ves

Nasze WARSZTATY

Przyroda / Příroda

GOPR/Horská služba

FACEBOOK

Facebook - strona polska

 

Facebook - strona czeska

Tabela km

Statystyka

stat4u

Oferta

 

GALERIA KOZIA SZYJA

 Dojazd: samochodem, rowerem, pieszo

 

Galeria Kozia Szyja znajduje się przestrzennym poddaszu starego domu na bezdrożach Gór Izerskich na szczycie góy zwanej... Kozią Szyją, gdzie Agata Różańska z mężem Leszkiem wykreowują najróżniejsze twory sztuki i rzemiosła. Granica między ceramiką, drewnem, kamieniem, malarstwem, grafiką, zapachem lasu, otwartą przestrzenią i nocnym niebem pełnym gwiazd zamazuje się w harmonijnej koegzystencji. Galeria jest także miejscem spotkań i warsztatów, a od teraz nabiera wymiaru wirtualnego dla doświadczenia i wymiany międzyludzkiej. W ramach  warsztatów proponujemy;

- zapoznanie się wyposażeniem pracowni ceramicznej

- rodzajem wykorzystywanych narzędzi podczas formowania gliny

- rodzajem gliny oraz farb do ceramiki

- metodą modelowania ręcznego form

- (dla chętnych) tworzenia form na kole garncarskim

- wypalanie

- szlifowanie i malowanie wyrobów ceramicznych

Zapewniamy niezbędne narzędzia i materiały. 

Bezpłatne zwiedzanie galerii jest możliwe przez cały dzień, przez cały rok, pod warunkiem, ze gospodarze są w domu.

Warsztaty są organizowane odpłatnie, po wcześniejszym umówieniu się.

Istnieje możliwość noclegu dla niewielkiej liczby osób.

Osoby chcące poznać bliżej okolice i historię, mogą skorzystać z usług przewodnika sudeckiego.

 

Oferta po czesku

GALERIA KOZIA SZYJA

Příjezd: autem, na kole, pěšky

Galerie „Kozia Szyja” se nachází v prostorném podkroví historického domu, stojícího v klidové zóně Gór Izerskich na vrcholu hory zvané ... Kozią Szyją, kde Agata Różańska s manželem Leszkiem vytváří nejrůznější umělecká díla a řemeslné výrobky. Hranice mezi keramikou, dřevem, kamenem a malováním, grafikou, vůní lesa, nekonečným prostorem a nebem plným hvězd zde splývá v plně harmonickém souladu. Galerie je také místem společných setkání a pracovních dílen, kde kromě praktických činností se věnujeme i mezilidskému porozumění. V rámci pracovních dílen jsme schopni nabídnout:

            - seznámení s vybavením keramické dílny

            - seznámení s nářadím používaným při práci s hlínou

            - seznámení s keramickými materiály a barvami

            - metoda ručního modelování

            - (pro zájemce) modelování na hrnčířském kruhu

            - vypalování v peci

            - úpravy a malování keramických výrobků

 

Potřebné materiály a nářadí zajistíme. 

Bezplatná prohlídka galerie je možná během celého dne a po celý rok – pokud jsou majitelé přítomni v domě.

Pracovní dílny jsou organizovány za úplatu, po předchozí domluvě s provozovatelem.

Pro jednotlivce či malé skupinky je zde i možnost přespání.

Návštěvníci se zájmem o přírodu a historii místa i okolí mohou využít služeb turistického průvodce.

Oferta po angielsku

GALERIA KOZIA SZYJA 

 

You can reach us by car, bike or by hiking trails.

Goat's Neck Gallery is situatedin an old house attic space in off-roads of Izerskie Mountains on the top the hill called Goat's Neck, where Agata Różańska along with her husband Leszek produce various arts and crafts forms. The boundary between ceramic, wood, stone, painting, graphics, smells of the forest, open space and the night sky full of stars blurs in harmonious coexistence. The gallery is a place of meetings and workshops, and by its online blog it gains also virtual dimension for exchange of experiences and interactions.

 

Workshops at Gallery include:

- familiarization with ceramic studio equipment

- getting to know the type of tools used in process of molding clay

- learning about types of clay and paints for ceramics

- manual clay modeling techniques

- modeling forms on the potter's wheel (for those interested)

- ceramics burning process

- sanding and painting of burned forms

We provide all necessary tools and materials.

Visiting the gallery is free and possible throughout the day all year round, provided

that the owners are at home.

Workshops are available upon appointment.

There is a possibility of accommodation for a small number of people.

For those wishing to get to know the surroundings and local history we recommend the services of a local licensed guide. 

Galeria

 

 

Galeria Kozia Szyja

Galeria i pokoje gościnne

Galeria zimą

Wnętrze galerii

Warszataty szkolne

Warsztaty rodzinne

Krasnal

Formy dekoracyjne

Kafle ręcznie malowane