stat4u

Ekomuzeum Izerska Wieś - Jizerska Ves

Nasze WARSZTATY

Przyroda / Příroda

GOPR/Horská služba

FACEBOOK

Facebook - strona polska

 

Facebook - strona czeska

Tabela km

Statystyka

stat4u

Oferta

Muzeum v Srbské

 

Muzeum v Srbské:

- Historia Srbskiej w kontekście czasu: „Mała wieś w wielkiej historii“ (Serbowie łużyccy, czesko-niemecka i powojenna czeska-polska koegzystencja w obszarach przygranicznych).

- Fauna i flora wSrbskiej i okolicach.

FRAGMENT organizacja non-profit

Adres: Srbská 133

Frýdlant

464 01

Telefon: +420 482 311 003

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

web: www.fragment-srbska.com

współrzędne : 50°59'24.7"N 15°13'59.1"E

Oferta ekomuzeum:

1/ Wystawa historycznych i współczesnych fotografií wsi Srbská (dawniej Wünschendorf) oraz fauny i flory Srbskiej i okolic.

Muzeum skupia się na obszarze czesko-niemieckiej i czesko-polskiej powojennej koegzystencji w obszarach przygranicznych, Wystawa składa się z fotografii, tekstów historycznych, pocztówek i map. Opowiadając historię wsi, chcemy opowiedzieć część historii Sudetów. Można tu również znaleźć zdjęcia z opisem lokalnej fauny i flory.

Wystawa mieści się w odrestaurowanym budynku, najstarszej szkoły w wiosce, który został przebudowany w 1945/46 na Dom Społeczny (Kino).

2/ Przestrzeń może być również wykorzystana do organizowania działań społecznych, takich jak teatr, wystawy, koncerty, wykłady, dyskusje, zabawy dla dzieci, itp. Wszystkie organizowane wydarzenia mają charakter non-profit i służą rozrywce i edukacji miejscowej społeczności, co wiąże się z misją stowarzyszenia FRAGMENT.

3/ Ścieżka dydaktyczna z tablicami informacyjnymi, na których będzie zapoznać się z historią wsi i lokalną fauna i florą (częścią ścieżki dydaktycznej są dwa pomniki przyrody). Pracujemy obecnie nad stworzeniem szlaku, który rozpoczyna się na stacji kolejowej Serbska i biegnie przez pomnik przyrody Kamienny Wierch, gdzie znajduje się unikalny kompleks około 200 kolonii mrowisk (Formica polyctena), następnie przez stary niemiecki cmentarz, ruiny niemieckich domów, katolickiej kaplicy i muzeum, gdzie można przy okazji zobaczyć pomnik przyrody Biała Skała (wystający skalny grzbiet został utworzony z czystego krzemienia, na granicy z Polską, 1.2 km od centrum Serbskiej) lub kontynuować wędrówkę do pomnika celników zastrzelonych na granicy polsko-czeskiej

(dawniej czesko-niemieckiej). Długość ścieżka wynosi około 6 km.

Dokładny czas otwarcia (sezonowość, godziny, dni, itp.):

Sezon muzeum rozpoczyna się w maja i trwa do października. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w soboty i niedziely w godzinach od 9 do 17, jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Możliwość zwiedzania muzeum w inne dni po uprzedniej rezerwacji mailowej lub telefonicznej.

Cennik: Opłaty za wstęp są dobrowolne (środki zostaną przeznaczone na finansowanie naszych działań).

Dojazd: pociąg, samochód, motor, rower, pieszo po ścieżce dydaktycznej:

Autobus nie kursuje w weekendy

Pociąiem moża dojechaćz Liberca do Frýdlantu a nastęnie przesiąśćsięna pocią w kierunku Jindřchovice pod Smrkem, wysiąśćna stacji Serbska, ską wiedzie śieża dydaktyczna do Muzeum (ok. 5 km malowniczątrasąz widokiem na Karkonosze).

Trasa rowerowa dłgośi 17 km prowadzi przez region Frydlandska.

Na rowerze moża dostaćsiędo nas jadą trasąrowerową"Mlýnská" z Frýdlantu (3059) i nastęnie z Řsnice (3006), na skrzyzowaniu przy wzgórzu przez które droga wiedzie dalej do Jindřchovic, należ skręićw lewo, kierunek Leśa w Polsce i kontynuowaćprzez miejscowośćHorní Řsnice i dalej przez piaskownięprosto do Srbskiej.

Trasa: Frýdlant – Krásný Les - Dolní Řsnice – Horní Rasnice - Srbská

Samochodem lub motocyklem, moża dojechaćdrogąz Frydlantu w kierunku Jindřchovice pod Smrkem, przez Dolní Řsnicí, nastepnie na począku miejscowośi Horní Řsnice na skrzyżwaniu przy wzgórzu (przy byłj betoniarni) należ skręićw lewo w kierunku miejscowośi Leśa w Polsce. Dalej prosto przez Horní Řsnice, obok piaskowni i kontynuowaćdrogądo wsi Srbska. Po lewej stronie na wzgórzu znajduje sięszkoł z dzwonnicą a po drugiej stronie zrekonstruowany budynek Muzeum

Muzeum v Srbské:

- Historie obce Srbská v kontextu času: „Malá vesnice ve velké historii“ (Lužičtí Srbové, česko-německé a poválečné česko-polské soužití v pohraničí).

- Fauna a flóra Srbské a okolí.

FRAGMENT nezisková organizace

Adresa: Srbská č.p. 133

Frýdlant

464 01

Telefon: +420 482 311 003

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

web: www.fragment-srbska.com

souřadnice: 50°59'24.7"N 15°13'59.1"E

Nabídka ekomuzea:

1/ Expozice historických i soudobých fotografií převážně z obce Srbská (dříve Wünschendorf) a expozice fauny a flóry Srbské a okolí.

Muzeum je tématicky zaměřeno na oblast česko-německého a poválečného česko-polského soužití v pohraničí, expozici tvoří fotografie, historické texty, pohlednice a mapy. Na pozadí historie vesnice Srbská vyprávíme příběh historie Sudet. Zároveň zde naleznete fotografie s popisem místní fauny a flóry.

Expozice se nachází v obnovené budově nejstarší školy v obci, která byla v letech 1945-46 přestavěna na společenský dům.

2/ Prostory muzea lze také využít k pořádání společenských aktivit, jako např. divadlo, výstavy, koncerty, přednášky, besedy, hry pro děti atd. Jedná se o nevýdělečné akce, zejména osvětové a volnočasové, související s posláním spolku FRAGMENT.

3/ Naučná stezka pro pěší s informačními panely, které vás seznámí s historií obce a místní faunou a flórou (součástí naučné stezky jsou dvě přírodní památky). Nyní pracujeme na vytvoření značené naučné stezky, která začíná na vlakové zastávce Srbská a přes přírodní památku Kamenný vrch, kde je ojedinělý komplex cca 200 matečních kolonií mravence množivého (Formica polyctena), přes starý německý hřbitov, ruiny německých domů, katolickou kapli a muzeum, kde můžete odbočit za přírodní památkou Bílá skála (vystupující skalní hřeben tvořený vypreparovanou křemennou žílou při státní hranici s Polskem 1,2 km od centra Srbské) nebo pokračovat k pomníku zastřelených celníků na česko-polské hranici (dříve česko-německé). Délka naučné stezky je přibližně 6 km.

Přesná otevírací doba (sezónnost, hodiny, dny atd.):

Muzejní sezóna začíná od května do konce října, otevřeno je v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin, pro širokou veřejnost včetně vozíčkářů. V případě domluvy (po telefonu, mailem) lze muzeum navštívit i v jiných dnech.

Vstupné: vstupné je dobrovolné (vybrané prostředky použijeme k financování našich aktivit)

Přístup: vlakem a pěšky po naučné stezce, autem, na motorce, na kole:

Autobus k nám bohužel o víkendech nejezdí

Vlakem pojedete z Liberce do Frýdlantu a dále směem na Jindřchovice pod Smrkem, vystoupíte na zastávce Srbská, kde pěšy po značné naučé stezce dojdete k Muzeu v Srbské (vzdálenost cca 5 km krásným přrodním prostřdím s výhledem na Jizerské hory).

Výet na kole v déce 17 km vedoucíFrýlantský výěžem.

Na kole se k nám dostanete po cyklostezce "Mlýnská" z Frýdlantu (3059) a pak z Řsnice (3006), na křžvatce pod kopcem, přs který vede silnice dál do Jindřchovic, odbočte doleva, smě na Leśou v Polsku, pokračjete centrem obce Horní Řsnice a dále přs pískovnu a sjedete dolůdo Srbské.

Průě trasy: Frýdlant – Krásný Les - Dolní Řsnice – Horní řsnice - Srbská

Autem č na motorce pojedete z Frýdlantu smě Jindřchovice pod Smrkem, projedete Dolní Řsnicí, začtkem Horní Řsnice a na křžvatce pod kopcem (u bývalé betonárky) se dáte doleva smě Leśá v Polsku, projedete obcí Horní Řsnice, přs pískovnu a sjedete dolůdo Srbské. Projedete obcí a po levé ruce na kopci pak uvidíte šolu se zvoničou a proti ní vpravo hned u silnice stojí zrekonstruovaná budova Muzea.

 

 

 

Galeria