stat4u

Ekomuzeum Izerska Wieś - Jizerska Ves

Nasze WARSZTATY

Przyroda / Příroda

GOPR/Horská služba

FACEBOOK

Facebook - strona polska

 

Facebook - strona czeska

Tabela km

Statystyka

stat4u

Aktualności/Novinky

Zaproszenie na spotkanie

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE


 


Zapraszam na II spotkanie organizacyjne sieci EKOMUZEUM IZERSKA WIEŚ, które odbędzie się w Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy 25.03.2014 r (wtorek) o godzinie 17.00.

Program spotkania:

1. Podsumowanie I etapu projektu

2. Omówienie założeń II etapu (materiały na stronę internetową, materiały do ulotki, plansze prezentacyjne do centrum koordynacyjnego, akcje medialne, konferencja inauguracyjna)

3. Ustalenie zasad wzajemnej wymiany informacji.

4. Sprawy różne

Zapraszam na spotkanie również te osoby, które chciałyby przystąpić do sieci ekomuzeum, a jeszcze nie złożyły deklaracji.

Pozdrawiam serdecznie

Adam Spolnik - koordynator projektu

Ekomuzealne Wielkanocne Pisanki

Jak u nas pięknie

 

 

 

 

 

 

 

 

Home ekomuzea

CO TO JEST EKOMUZEUM ?

Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej.

Etymologiczne termin ekomuzeum pochodzi od dwóch greckich słów: „oikos”, które oznacza „dom” w sensie symbolicznym, rozumianemu jako środowisko, a odpowiadający dzisiejszemu pojęciu „mała ojczyzna” i „museion”, jako zbiór rzeczy, kolekcja (od obiektów zainteresowania nauki czy historii cywilizacji) – dając w połączeniu zbiór rzeczy materialnych i niematerialnych związanych z miejscem pochodzenia i życia określonej grupy ludzi, czyli muzeum „małej ojczyzny”.

Definicja ekomuzeum wg International Council of Museums - ICOM:
Ekomuzeum jest instytucją, która zarządza, bada i wykorzystuje – metodami naukowymi, edukacyjnymi i kulturowymi – całe dziedzictwo danej społeczności, uwzględniając środowisko naturalne i otoczenie kulturowe. W ten sposób, ekomuzeum jest środkiem do osiągnięcia zaangażowania społecznego w proces planowania i rozwoju. W tym celu, ekomuzeum wykorzystuje wszystkie dostępne środki i metody, aby dać mieszkańcom możliwość zrozumienia, krytykowania i rozwiązywania – w sposób liberalny i odpowiedzialny – problemów, z którymi się borykają. Zasadniczo, ekomuzeum używa języka rzeczywistości dnia codziennego i konkretnych sytuacji w celu osiągnięcia pożądanych zmian.